Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: NM Beauty 2823701-8, Torikatu 18 LH 2, 70110 Kuopio
Yhteyshenkilö: Nea Lappeteläinen, 050 543 1281, info@nmbeauty.fi

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri
Henkilötietojen keräyksen tarkoitus: Henkilötietojen keräyksen tarkoituksena on mahdollistaa ajanvarausjärjestelmän (Booksalon Oy 2786121-4) ja lahjakorttikaupan käyttö. Henkilötietoja käytetään tarvittavaan yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa, tarvittaessa laskutukseen sekä tilattujen lahjakorttien toimitukseen.
Rekisterin sisältö: Ajanvarauksen yhteydessä kerättävä tieto: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, varattava palvelu, lisätiedot varauksen suhteen, suostumus ajanvarausmuistutuksiin sähköpostitse/tekstiviestinä.
Asiakasrekisteriin voidaan yksilöllisen ja palvelun laadun vuoksi kirjata tietoja asiakkaan sairauksista ja allergioista, jotka vaikuttavat varattuun palveluun, tietoja ihon kunnosta, käytetyistä tuotteista, ostetuista tai suositelluista tuotteista, varaushistoriasta ja annetuista alennuksista.
Tietolähteet: Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietojen luovutus: Tietoja voidaan luovuttaa laskujen perintätarkoituksessa perintäyhtiölle (Colecta group oy). Missään muussa tapauksessa tietoja ei luovuteta liikkeen ulkopuolisille tahoille.
Henkilötietojen suojaus: Tiedot tallenetaan Book Salon ajanvarausjärjestelmään. Book Salon on hoitanut tietoturvan järjestelmään, sekä rekisteri on suojattu käyttäjän tunnuksella ja salasanalla. Lisäksi laitteet joilla järjestelmää käytetään on suojattu salasanalla.
Tarkastus- ja kielto-oikeus: Asiakkaalla on oikeus saada kopio hänestä kerätyistä tiedoista, oikaista niitä, kieltää keräämästä niitä ja pyytää tietojen poistoa. Tästä asiakkaan on toimitettava pyyntö kirjallisesti info@nmbeauty.fi tai torikatu 18 LH 2, 701110 Kuopio. Tiedot luovutetaan henkilökohtaisesti ja tietojen luovutuksen yhteydessä asiakkaan on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä virallisesta henkilötodistuksesta.